56. Bitef: (Nije) kraj sveta – Da li je zaista teško znati šta je bitno?

Prolog ovogodišnjeg BITEF-a bila je izvedba predstave (Nije) kraj sveta, berlinskog pozorišta Šaubine, u režiji Kejti Mičel i po tekstu Kris Buš. Ekološka osvešćenost ove drame komunicira sa prošlogodišnjom tematikom festivala, a jednim delom svoga narativa otvara prostor ,,plodovima rada’’ onoga što ćemo tek imati prilike da gledamo. Oko glavnog dijaloga dve protagonistkinje, koji se vodi povodom zaposlenja, a čiji su razgovori u pauzama prekidani monologom treće glumice, širi se mreža tema koje ova predstava sa sobom nosi. Tako se, posredstvom pitanja o stupanju u radni odnos u jednoj akademskoj…

Dušan Zaharijević: „Jezik je nepregledna širina iz koje isplivava neverovatnost“

Dušan Zaharijević je perspektivno ime savremene srpske poezije – dobitnik je nagrade ,,Stražilovo“ za svoju prvu knjigu poezije Antologija savremenog pesništva/ Antilogija svevremenog rečništva (2017), dok je za (Ne)dohod (2020) ovenčan ,,Pečatom varoši sremskokarlovačke“. Kao što već i samim naslovima knjiga možemo naslutiti, jezik i njegove upotrebne mogućnosti su naročita okupacija ovog mladog autora, koji pritom ne zaboravlja ni tradicijsko. U intervjuu koji je dao za ,,Čupavu Kelerabu“, između ostalog, otkriće nam koliko značaja u stvaranju imaju emocija i čitalac, kako se slažu muzika i poezija, ali i dati uvid…

Pitanje identiteta u drami „Amerika, drugi deo“, Biljane Srbljanović

Još od epohe romantizma u književnosti su postojale teme vezane za nacionalnu prošlost i određenje kulturnog i(li) personalnog identiteta. Pod uticajem novih filozofskih ideja nastalih u modernizmu, kao i novoj društvenoj klimi nakon Drugog svetskog rata, postmodernistička proza nastavlja se na taj obrazac. U drami Biljane Srbljanović u središtu je junak evropskog porekla koji se (pre ili kasnije) našao u neevropskoj društvenoj sredini, koja na veliki broj njegovih pitanja ne pruža nikakvu mogućnost pronalaženja odgovora. Drama obrađuje pitanje individualnog identiteta oblikovanog u interakciji sa drugim identitetima, ali i onoga što…