Proza: ***

Ćutim, mislim i pokušavam da obojim prazan prostor ispod rebara. Prostor bez vitalnih organa (koji su u toku odredjenog vremenskog razmaka nebitni, svesnost da ih nema postoji, a ipak ima i otkucaja i disanja.) Duboko. Negde. Tačnije veoma ambiciozno i radoznalo pokušavam da podarim boju tišini. -Kojom bojom? pitam se. -U sivo, jer je neutralna?! … ali… ne, pogresan izbor. -I siva boja ima perje, i siva boja zvuči kao zveckanje rečnog kamenja u džepu. -Duboko. Negde. -U ponoćno plavu? -Da, da, ta boja postoji. -I, da li, jer se…

Psihološka motivacija u pripovetkama Laze K. Lazarevića (I)

Pripovetka, nesumnjivo najdinamičnija i najrasprostranjenija prozna vrsta u realizmu, govori nam osobnu životnu filozofiju, govori o pravim životnim vrednostima i životnim načelima. Tako, Lazarević veruje da je čovek, u suštini, u samom korenu svoga bića dobar i zato je svako duševno i moralno isceljenje u njegovim pripovetkama u stvari – povratak. Da bismo pisali o psihološkoj motivaciji u bilo kojem književnom delu, treba prvo poći od određenja ovog pojma. Sama motivacija jeste obrazlaganje, pobuda, dinamičko određenje ponašanja. Uopšteno gledano za Ženeta je motivacija neka vrsta maske kojom se služi pisac…