O (anti)emancipaciji u YU ljubavnom romanu na Tribini DOB

Sreda, 6. mart 2019. u 19:00 Dom omladine Beograda // Amerikana Ciklus tribina: Jugoslavija i emancipacijaGovori: Jelena Milinković, Institut za književnost i umetnost. Moderator: dr Stanislava Barać, Institut za književnost i umetnost/Cejus. U okviru tribinskog programa Jugoslavija i emancipacija koji tokom čitave 2019. godine realizuju Centar za jugoslovenske studije (Cejus) i Dom omladine Beograd, martovsko predavanje biće posvećeno jugoslovenskom ženskom (popularnom) romanu u periodu od formiranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1918. godine pa do početka II svetskog rata. Dela koja pripadaju ovom korpusu kontekstualno su uslovljena jer su nastajala pod uticajem društvenih okolnosti…

Ciklus tribina „Jugoslavija i emancipacija“ od februara u Domu omladine Beograda

Četvrtak, 7. februar 2019. u 19:00 Dom omladine Beograda, sala Amerikana Ciklus tribina: Jugoslavija i emancipacijaOrganizacija: Centar za jugoslovenske studije (Cejus) i Dom omladine BeogradaGovori: Miško Šuvaković, profesor primenjene estetike i teorije umetnosti na Fakultetu za medije i komunikacije Moderatorka: Ana Panić, Muzej Jugoslavije/CejusU okviru tribinskog programa Jugoslavija i emancipacija koji tokom čitave 2019. godine realizuju Centar za jugoslovenske studije (Cejus) i Dom omladine Beograd prvo predavanje će biti posvećeno emancipatorskim praksama i modelima progresa u jugoslovenskoj umetnosti, komparativno ukazujući na primere iz vremena Kraljevine Jugoslavije i iz SFRJ. Rasprava će biti usmerena na 1)…

Tehnika tkanja u romanu „Štefica Cvek u raljama života“ Dubravke Ugrešić

TEKST KAO ŠAV, FILM KAO ŠAV Prilikom tumačenja romana „Štefica Cvek u raljama života“ Dubravke Ugrešić, valja obratiti pažnju na dvodimenzionalni tok komponovanja. Jedan smer čitanja dovodi nas do konkretnih uputstava vezanih za stvaranje samog romana, dok nas drugi upućuje na život junakinje Štefice Cvek. Krećući se liotarovski orjentisanim razaranjem iluziornosti autorka romana o Štefici Cvek (koji možemo posmatrati kao roman u romanu) iznosi pred čitaoce izbor tehnike, materijale i modele koji će činiti autorski šav. Heftanje će obuhvatiti momenat čišćenja graška u kojem Štefica oseća da u njenom životu…

Poezija: Poezija

Kroz kariranost stolova moj jezik plovi rekom žestine. Talasi zapljuskuju ždrelo i gorči su od onih koji plove kroz Stiks. Nimalo damski, ali sasvim boemski. A možda ni sokom od jagode ne bih privukla jači pol. I utapam time nešto što u meni izaziva onaj stari romantičarski bol. „Jako loša rima!“ – Već uviđam refleksiju kritike (književne). „Jači pol?!“ – Osećam zapitani prezir kritike (feminističke). Jer treba birati reči, treba paziti na stih, formu, treba se lomiti između vezanog i slobodnog. Potrebno je slediti i tradiciju, a biti originalan. Neko…