Poezija: Papirno odelo; Kod Dantea; Pulmones

PAPIRNO ODELO Lažno skrivene golotinje Hodaju božje kreacije Ulicom šetaju konci i šiće Slučajno odabrani za modni detalj sadašnjice Zakrpa u velikom stilu Na pozorišnoj zavesi Unutrašnjim organima Tek da krv ne pokulja Glumeći zdravlje umiru glumci Ah, taj Breht Koji je zver pustio u publiku Zakrpe na mapama naših domovina Klovnovi pretvoreni u maskote Bog je znao šta radi Kad ti nije dao više od Deset prstiju na rukama KOD DANTEA U smrdljivoj bolnici nemaju vaj-faj a izgleda ni dovoljno sredstava za čišćenje Kuga kao da još uvek šeta…

Dis kao pesnik splina (I)

Vladislav Petković Dis je autor dve zbirke poezije: „Utopljene duše“ (1911) i „Mi čekamo cara“ (1913). Objavivši „Utopljene duše“ Dis je ujedno i neposredno započeo srpsku modernu liriku. Već u toj zbirci se naslućuje, nagoveštava i uvodi pravi simbolizam, onakav kakav možemo čitati na primer u francuskoj književnosti pola veka ranije. U „Utopljenim dušama“ nailazimo na grozu nad rasulom sveta, na snoviđenja, slutnje, iracionalne vizije. Čini se da su ovom pesniku najbitnija pitanja čoveka i sveta, a najrasprostranjeniji motivi san bez snova, postepeno utrnuće života, prelazak bića u nebiće, smrt.…