Objavljen zbornik poezije u čast Milunke Savić

Srpska književnica Ana Stjelja u suizdavaštvu sa Udruženjem Alia Mundi za promociju kulturne raznolikosti, priredila je i objavila zbornik poezije pod naslovom U zagrljaju večnosti povodom jubileja – 50 godina od smrti srpske heroine Milunke Savić.

Na konkurs koji je raspisan krajem aprila 2023. javilo se preko skoro autora iz Srbije, regiona i sveta. Svi autori dali su nemerljiv doprinos obeležavanju ovog značajnog jubileja u čast znamenite srpske heroine.

U zborniku su zastupljeni:

1. Nebojša Stojoski

2. Dušan Stojkovi

3. Marija Aleksić

4. Biljana Maksimović

5. Senahid Nezirović

6. Radoslav Mandić

7. Slavka Klikovac

8. Ljubica Katić

9. Žaklina Mančić

10. Senka Rakočević Đekić

11. Tamara Dragić

12. Ana Atanasković

13. Miloš Belić

14. Melita Ratković

15. Milorad Kuljić

16. Oliver Janković

17. Bojana Bogojević

18. Dušan Dojčinović

19. Zorka Čordašević

20. Vesna Đukanović

21. Natali Biso (Natalie Bisso)

22. Milovan Mićo Petrović

23. Jasmina Kokot

24. Snežana Todorović

25. Emilija Veljković

26. Duška Kontić

27. Miroslav Mišel Boltres

28. Milan Drašković

29. Ljuba Žeželj Petković

30. Svetlana Praskić

31. Sanda Ristić Stojanović

32. Ljiljana Gligorijević

33. Slađana Belko

34. Snežana Ćurčić

35. Bogdana Gageanu (Bogdana Găgeanu)

36. Dajana Petrović

37. Razija Buharalija

38. Norbert Gora (Norbert Góra)

39. Zorica Bamberger

40. Bojana Radovanović

41. Milinko Spasojević

42. Srećko Aleksić

43. Prvoslav Vučković

44. Jelena Trajković

45. Danijela Milojković

46. Marina Matić

47. Marina Nikolić

48. Branka Popović

49. Ljiljana Tamburić

50. Jelena Ilić

51. Svetlana Pešić

52. Marija Ranđelović

53. Snežana Šolkotović

54. Ljiljana Fijat

55. Tanja Jocić Stamatović

56. Ljiljana Stojadinović

57. Katarina Jurčević

58. Ruža Stojaković

59. Danijela Cvetković

60. Biljana Grošin

61. Silvana Dimitrievska

62. Siniša Rudan

63. Slobodan Cvitković

64. Nikolina Kjorveziroska (Nikolina Kjorveziroska)

65. Dragan Mitić

66. Tanja Ajtić

67. Borka Miličić

68. Miro Kovač

69. Ljiljana Mirić

Zbornik se može čitati na ovom linku.

Izvor: Enheduana

Related posts