Poezija: Nepravda

ponudio sam žulijet da platim kartu

ali ona je rekla zašto kad sam ja iz švajcarske

u tramvaju žena prosi govoreći

20 dinara

za lek

za moju ćerku

njeno lečenje

za moju ćerku

njeno lečenje

njen lek

20 dinara

u tramvaju niko nema 20 dinara

ili ne želi da joj da

osim žulijet

setio sam se svoje majke

koja mi je jednom prilikom

takvim tonalitetom rekla

ostani u plićaku

ne idi duboko

sava je nepredvidiva

progutaće te vir

ali nema virova u savi, mama

poješće nas mrak

progutaće nas siromaštvo

skrolujem vesti na telefonu

u kojima piše nešto o americi i rusiji

i razmišljam koliko mi te dve stvari

baš ništa ne znače

a 20 dinara nekad mnogo

Autor: Bojan Todorović

Foto-izvor: Oskar Rabin „Nepravda“

Related posts