Poezija: Nepravda

ponudio sam žulijet da platim kartu ali ona je rekla zašto kad sam ja iz švajcarske u tramvaju žena prosi govoreći 20 dinara za lek za moju ćerku njeno lečenje za moju ćerku njeno lečenje njen lek 20 dinara u tramvaju niko nema 20 dinara ili ne želi da joj da osim žulijet setio sam se svoje majke koja mi je jednom prilikom takvim tonalitetom rekla ostani u plićaku ne idi duboko sava je nepredvidiva progutaće te vir ali nema virova u savi, mama poješće nas mrak progutaće nas siromaštvo…