Poezija: Ako

Koga – od ljubovvo bezdna planina isturami – od ljubovniz vetrot biseri rasejuvam,veliš – Zaludno e! Koga – od ljubovkon prazninata pružam racei – od ljubovcveќe nasaduvam vo pustina,veliš – Zaludno e! Koga – od ljubovognot so ogan go gasnami mrazot so mrazgo rastopuvam,koga – od ljubov,viulucite so buri gi smiruvami sonceto – od ljubov,so ѕvezdi go zatemnuvam,veliš – Zaludno e! I koga – od ljubovsonuvam noti vo boii sliki slikamso bukvi,koga – od ljubovmostovi podigamvrz ramninaa na svioci pravaveliš – Zaludno e! Koga – od ljubov,niz trnje – bosa…

Poezija: Bipolar

Ми велишна сон ми доаѓаш ина грев ме мамиш.ВелишНе знам на клада ли да те врзамили до себе да те приковам.Оти,еднаш, ми доаѓа така,да те грабнампод кожата да те стуткам,па векови тука да минуваш.А друг пат– како низ минско поле чекорам.Па те вртам, те изминувам , прескокнувам.Гол живот да спасам. И молејќи ме да останамМи велишсакајќи те – ќе те оставам! ВелишНезнам дали коските да ти ги здробам,или срцето во сеф да ти го заклучам.Понекогаш ми иде,како куче бездомникна улица да те фрлам– првиот минувач да те земе.А веднаш потоакула…

Poezija: Dvojazični дарови

Ме прашуваш:-Kako si provela ove silne godine,jesi li bila grljena, ljubljena? -Jesu li te mazili, pazili,zvijezde skidali, obalom bisere darovali? -Jesu li ti u jedra vjetrove puhali,korak raspjevali, pa hodala – lebdeči? -Jesu li ti puteve otvarali, brda izravnjavali,Sunce, tebi prlagođavali! -Jesi li se smijala ko luda,vrištala od boli i suza ludovala – od sreče! -Jesi li bila slavljena svakog jutra i svake noči?-Jesu li vino za tebe ispijali,pijani i zaluđeni muziku do daske puštalii ispod prozora – pijesme ti pjevali?(Jesu li umijeli s tobom…) -Jesi li bila voljena –…

Poezija: Narečnici

Sinoќa se setiv na moeto raѓanje…A ќe go zaboravev,da ne bev gi slušnala narečnicite… Nivnite glasovi,nit maški, nit ženskikolnea…. -Ќe kopnee!Kopneži ќe ja morati strasti ќe ja gorat.Iljadnici morinja vo dušata ќe i se prelevaat!Vetrišta ќe ja krevaatI viulici ќe ja nosat! -Vulkan vo gradite ќe nosi, ќe ja peplosuvai ќe ja voskresnuva,ќe ja skamenuvai ќe ja omeknuva! -Koskite ќe i se raskoskuvat,utrobata ќe i gorimesoto ќe i se deli… -I pak kriljata ќe gi širiPeplosana, zamrznata,raskoskena,vo žena ќe se stori! ***** *** I oti ništo ne razbirav-gi zaboraviv! Se…