Poezija: Ako

Koga – od ljubovvo bezdna planina isturami – od ljubovniz vetrot biseri rasejuvam,veliš – Zaludno e! Koga – od ljubovkon prazninata pružam racei – od ljubovcveќe nasaduvam vo pustina,veliš – Zaludno e! Koga – od ljubovognot so ogan go gasnami mrazot so mrazgo rastopuvam,koga – od ljubov,viulucite so buri gi smiruvami sonceto – od ljubov,so ѕvezdi go zatemnuvam,veliš – Zaludno e! I koga – od ljubovsonuvam noti vo boii sliki slikamso bukvi,koga – od ljubovmostovi podigamvrz ramninaa na svioci pravaveliš – Zaludno e! Koga – od ljubov,niz trnje – bosa…