Poezija: Džem od šljiva

Brava na mojoj senci je zarđala.
Nema više iznenadnih poseta.
U mom telu divlja oluja.
Zemljotres je porušio sve organe.

Raštrkan koračam ka špajzu.
Jedino me džem od šljiva može spasti
od iznenadnog napada terorista.

Čovek, sa žutim zubima i ustajalim zadahom,
traži mi cigaru.
Nudim mu džem, jer jedino to imam.
Zgađeno me pogleda.
Kao da mi kaže: Pih.
Pomislih: Više za mene.

Foto: Pinterest

Autor: Bojan Lojković

Related posts