Poezija: Planetarijum


za Milutina Petrovića


Bila je to zimska promocija
proturio je glavu
kroz naslov svoje knjige
a ja sam pomislila
O Ostoja Olim Ogledalo

Onda smo sišli
u prethrišćansku katakombu
gde smo dahom
mogli da ispisujemo
nestašne poruke
oglasio se egzistencijalni koncept
hraniti se smejuljenjem
i nadom da će večernji dobrotvor
utoliti i pratiljinu glad


Nenajavljena
ušla je gospođica Gardner
držeći pod ruku papu Hemingveja
i kada ga je ugledala
u polutami sale
zaboravila je da je upravo
dobivši uvo bika
nešto obećala Dominginu


Dvadesetčetvorokaratnim prahom
na svili koja se odmotavala
sa njegovih bedara
a trajalo je i trajalo i trajalo
bio je ispisan životopis
svake njegove pesme
ceo jedan nov planetarijum

Foto: Pinterest

Autorka: Zorica Bajin Đukanović

Related posts