Prevod: Motaćeš me oko svog prsta (Wrapped around your finger; The Police)

Na nekog mladog početnika ti ličim,
Između Scile i Haribde, kao u priči;
Hipnotisaćeš me ako se samo na tren
Zagledam u tvoj prst, prstenom okićen.

Dođoh da tražim znanje i baš se spremam
Za one stvari kojih na koledžu nema;
Ti svoju sudbinu prodade, sada shvatam,
Pretvorena je u sjajnu burmu od zlata.

Motaćeš me oko svog prsta.

Znao sam da tvoje ime nije Mefisto,
Ono što smeraš jeste potpuno isto;
Slušaću pažljivo pouke, opčinjen tobom,
Videćeš kako će to da urodi plodom.

Motaćeš me oko svog prsta.

Đavo na dubokom moru ostaje iza mene,
Nestao sam u zraku, nema me, kud god da kreneš;
U alabaster ću lice da ti pretvorim sada,
Tvoj sluga je tvoj gospodar i tobom vlada –

Motaću te oko svog prsta.

Autor: Damir Malešev

Foto-izvor: Pinterest

Related posts