Poezija: Oda Stingu

Jedan zlatokosi zmaj,
Štitonoša Severnog Sunca,
kandžama svojim kroti
četiri bronzane munje.

Kada je Severno Sunce
pod vlašću sivih oblaka,
on bljuje vatru i vraća
Sunce na svoje mesto.

Kada je Sunce na prestolu,
on peva ljudskim glasom,
glasom od ugljenog praha
i nežne polarne svetlosti.

 

Autor: Damir Malešev

Related posts

Leave a Comment