Poezija: Oskar za melanholiju

Jesen pod noktima i nečujni kovitlac lišćašto se kao mačka vrti oko noguvrate me u srećne parčiće polupanog detinjstva.Isečem se na smešne trenutkekoje sam oprezno birao da me plaše:visoki muškarac sa bledom maskomi kuhinjskim nožem ubio je mnogo devojakai uvek ima nastavaka i drugih ubica i vrisaka.Crna ptica dugačkog kljuna psuje kletve,okrnjeno perje seče hod i podiže pogled,pretnje su stvarne. Neka oštrina u vazduhuhirurški zaseca kožu, ne kao vetar,nema ga u kosi, ne osećam ga u kostimakao nekad i usne zategnute omčomne mogu da izuste ni jecaj, ni smeh, ni…

Poezija: Simfonija komedija

Lepo su uredili park. Više zelenila,više čitavih klupa, buja više cveća.Drveće je šaroliko i gusto i zrači životom.Vetar se teško provlači,pravi klasičnu muziku u krošnjama,lišće pleše, ali ne otpada lako.Ima i više ptica, golubova gotovonegovanih i onih blentavih, raščupanihkoje stari ljudi hrane. Tu su i veselivrapčići koji nežno cvrkuću i skakućuna komično tananim nožicama.Čisto je i nema puno beskućnika,ljudi šetaju pse u raznim bojama,deca se igraju i ciče. Povremeno seodržava mali sajam cveća. Cvećatako raznovrsnog da odišetoplina, jača od srca punokrvne zvezde imiris, opojan i isceljujući, mirisraja. Kada god prolazim…

Poezija: Bestežinsko stanje

Smem li da napišem pesmu?Pesmu koja se ne ruga, koja ne zvonina sva zvona i nije vilinski prah.Pesmu koja je obična,poput grane i majmunčeta na njojkoji trebi vaške sestri i kezi se.Da to ne bude pesma bitna ili posebna,da nikoga ne obuzmu mučne vizije,da stihovi ne dodiruju zvezde i u njimačarobne magline savršenih oblika iboja koje neumoljivo raduju duh,bez napora porobljavajusumorno sivilo bivstvovanja.Samo da bude kao uređen vrtu sunčanon danu, ništa više od toga.Takva pesma nikoga ne bi pokrenulada izazove kulturnu ili političkuili seksualnu revoluciju,niko ne bi rekao ništa protiv…