Demistifikacija Hrista u pesmi Nikole Živanovića

Hrist u crkvi N Nikola Živanović   Lirski subjekat stoji pred slikom Hrista. Ima ulogu posmatrača. Stihovi prvog dela pesme kao da su tok misli pesnika napisane, kao da dok piše paralelno se nalazi pred slikom Hrista. Čini nam se kao da smo uz njega dok ga posmatra. Predstavljen je sasvim drugačije u odnosu na ustaljenu sliku o njemu.   „Tako je mali ovaj Hrist. Čini mi se da bih ga mogao poneti na rukama; Suv, bez mišića, perce anđela. Nije bilo nikakvo čudo što su Marije Našle grob ovoga…

Moderni senzibilitet Ilije Vukićevića u pripoveci „Na straži“

     Za deset godina, koliko je Ilija Vukićević stvarao, u srpsku književnost utisnuo je jak, dezintegrišući pečat pod okriljem srpskog realizma. Nažalost, njegov lik i delo je još uvek nedovoljno istraženo , ali je sigurno da se radi o piscu koji je kroz svoja dela,u početku uokvirena različitim uticajima, uspeo da se izdigne i stvori autohtoni stil.   U skladu sa pomenutim uticajima kroz stvaralaštvo Vukićevića mogu se nazreti uticaji Laze K. Lazarevića, naturalizam Sima Matavulja, obrisi lirizacije proze Turgenjeva i književni postupci slikanja scena i tragičnosti sudbina likova, karakterističnih…