Gimnazijalci prave aplikaciju o logoru Topovske šupe

Nakon uspešno pokrenute aplikacije-virtuelne ture kroz Staro sajmište 2021, nova tema u okviru projekta „Svetlost svitaca – arheologija sećanja” biće Topovske šupe.

Topovske šupe bile su prvi koncentracioni logor za Jevreje i Rome u okupiranoj Srbiji (avgust – novembar 1941) u kojem su internirani muškarci, uglavom iz Banata i Beograda, kasnije skoro svi streljani na stratištima oko Beograda.

Logor se nalazio u zgradama, topovskim šupama, koje su bile deo kasarne „Kraljević Andrej” na Autokomandi. Ova lokacija je danas skoro zaboravljena, zapuštena i nepoznata široj javnosti. O njoj će đaci XIII beogradske gimnazije, poput arheologa tražiti skrivene tragove prošlosti, razotkrivati ih i činiti vidljivim kroz umetničke sadržaje i intervencije u javnom prostoru.

Budući da je „Svetlost svitaca” bilaterani projekat kulture sećanja, sem beogradskih đaka na njemu učestvuju i učenici Srednje škole „Ernst Hekel” iz Berlina, koji istražuju lokalitet nekadašnjeg prinudnog logora Marcan, u kome je bilo internirano oko 1.200 Sinta i Roma.

Srpski i nemački đaci će, uz učešće i podršku predstavnika romske i jevrejske zajednice, grupe umetnika, pedagoga i istoričara iz Srbije i Nemačke, transformisati svoja saznanja u digitalni sadržaj koji će biti dostupan u okviru mobilne aplikacije TOTO. 

Uz virtuelne šetnje na lokacijama Topovskih šupa i Marcana, svim zainteresovanim učenicima, profesorima i školama na raspolaganju će biti i digitalni priručnik u .pdf formatu na srpskom, nemačkom i engleskom jeziku. Na taj način tragovi prošlosti ostaće trajno sačuvani i dostupni mladim generacijama, ne samo u Srbiji i Nemačkoj već i šire.

Umetničke radionice u Beogradu vode Maša Seničić i Nikola Polić, a u Berlinu Suzane Hrudina (Suzanne Chrudina) i Branka Pavlović koja je, zajedno sa Polićem, kreator aplikacije „Svetlost svitaca”. Na projektu u Beogradu sarađuju istoričari Nataša Kostić, Milovan Pisari i Aleksandar Todosijević.

Gotova aplikacija biće predstavljena medijima i javnosti početkom decembra.

Više o projektu možete pronaći na ovom linku.

„Svetlost svitaca – Arheologija sećanja” je projekat Filmskog festivala Slobodna zona, u saradnji sa špreagenten (spreeagenten), nezavisnom pozorišnom trupom iz Berlina, uz podršku Centra za primenjenu istoriju (CPI) Beograd, Evropskog udruženja nastavnika istorije (EuroClio) Beograd, XIII beogradske gimnazije i škole „Ernst Hekel” iz Berlina.


Projekat je finansirala EVZ fondacija iz Berlina, u okviru programa „Mladi pamte” (Young People Remember).

Izvor: Slobodna zona

Related posts