Umetnički projekat „Kliker“ u SKC Kragujevac

Umetnički projekat studenata III i IV godine studijskog programa Grafički dizajn – FILUM
25. jun 2024. u 20:00
Izložbu će otvoriti 
mr Irena Knežević vanredna profesorka, Odsek za primenjenu i likovnu umetnost Filološko-umetnički fakultet Kragujevac

Galerija SKC

KLIKER | CLICKER – Umetnički projekat studenata III godine studijskog programa Grafički dizajn / Vizuelne komunikacije – FILUM

Kliker služi kao metafora unutarnje dispozicije kreativne osobe. Stakleni kliker u sebi sadrži raznobojne forme koje su vidljive iz određenog ugla , koje su sastavni deo samog klikera i ne mogu postojati van njega, tačnije izvaditi se. Klikerima se može igrati. Osim toga, sama reč kliker predstavlja igru rečima (eng. click + er; osoba koja ,,klikće“, metafora za dizajnere). Izložba obuhvata vizuelni prikaz unutrašnjeg sveta izlagača u ulozi kreativne individue. Bavi se površnim zapažanjima kreativnog procesa pojedinca, kao i  načinom na koji eksterni uticaji u vidu  pojačanih očekivanja, pritisaka, stereotipnih komentara i emocionalnih motivatora deluju na njihov rad .

Autori

Aleksandra Milovanović, Ana Jovanović, Danica Denić, Mina Radović, Magdalena Tijanić, Milena Kadić, Maša Mogić, Emilija Nikolčević, Ivona Savović, Kristina Agatonović, Milica Premović, Ilija Lazić.

Kontakt galerija SKC
NITI – Umetnički projekat studenata IV godine studijskog programa Grafički dizajn / Vizuelne komunikacije – FILUM

Društvene mreže su deo svakodnevnog života i predstavljaju jedan od glavnih izvora informacija. Društvene mreže oblikuju percepciju stvarnog sveta i utiču na različite aspekte pojedinca. U savremenom društvu, niti koje povezuju pojedince i njihove zajednice postaju sve složenije. Kroz seriju ilustracija predstavljeni su karakteristični tipovi ličnosti korisnika društvenih mreža, koji su noseći činioci digitalnog prostora, onakvog kakav nam je svima dostupan i vidljiv {…} Izložba Niti poziva na podizanje svesti o kompleksnosti uticaja društvenih mreža na pojedinca u zavisnosti od njegovog starosnog doba, zanimanja, sredine, karaktera i interesovanja, takođe i na podizanje svesti o načinu na koji koristimo društvene mreže i kako to utiče na naše živote i na živote drugih korisnika, odnosno ljudi koji nas okružuju.

Autorke

Ivona Radovanović, Katarina Aksić, Jelena Talevska, Nataša Pumpalović.

Umetnički projekti su nastali u okviru nastave na predmetima Grafičke komunikacije 1 i Grafičke komunikacije 2 kod vanredne profesorke mr Irene Knežević, asistentkinje Jelene Petrović Tomašević i saradnica Suzane Vasić i Dragice Petković.

Izvor: SKC Kragujevac

Related posts