Kurs kreativnog pisanja „Put junaka“

“Sa svom ozbiljnošću sam postavio sebi pitanje: koji je tvoj mit, koji mit ti živiš?”

K.G. Jung

Jung je govorio o dva načina mišljenja- usmerenom i fantazijskom. Usmereno mišljenje se ogleda u linearnosti i logici, i predstavlja ga nauka, dok fantazijsko mišljenje usmeravaju asocijativnost i imaginacija, a predstavlja ga mitologija. Smatrao je da postoji posebna funkcija uma za stvaranje mitova, koja koristi arhetipove– univerzalne simbole utemeljene u kolektivnom nesvesnom, da uspostavi jedinstveni pripovedni jezik koji još od antičkih vremena povezuje i okuplja ljude oko mitskih priča, nudeći im katarzično iskustvo psihološkog i emocionalnog pročišćenja.  

Od svih mitova, Jung je posebno isticao značaj “mita o junaku”, kao vanvremenske priče o procesu sazrevanja i promene, u kojoj junak kreće na simboličko putovanje tokom kojeg spoznaje sebe kao ličnost, suočavajući se sa izazovima koje nosi život. Prepoznatljiv kroz vekove, od Homera do G.R.R. Martina, “mit o junaku” jeste srž svakog pripovedanja, bez obzira na formu u kojoj se priča izlaže ili medij putem kojeg dolazi do publike.

Tokom kursa “Put junaka”, proći ćeš, teorijski i praktično, kroz univerzalnu strukturu pripovedanja, podeljenu u tri čina, koji su dodatno podeljeni na 12 etapa “putovanja”, ili razvoja priče. Naučićeš i koje su dramske i psihološke funkcije osam najčešćih i najkorisnijih arhetipova koje možeš da koristiš u kreiranju likova. 

Sva teorijska znanja stečena na časovima odmah ćeš imati priliku da primeniš u pisanju svog autorskog dela po tvom izboru, bilo kroz pisanje kratke priće ili pisanje koncepta za obimnije delo poput novele, romana, dramskog teksta ili filmskog scenarija. 

Kurs će se održati u Beogradu tokom marta i aprila 2024. godine, uz mogućnost online kursa za osobe van Beograda. Prijave se mogu slati na e-mail adresu ksinergija@gmali.com, sa naznakom „Put junaka“, do 29. februara 2024. godine.

Trening kreativnog pisanja “Put junaka” organizuje se u okviru programa Kreativna sinergija i pod vođstvom Milana Jokića, pisca, scenariste i dugogodišnjeg predavača kreativnog pisanja.

Related posts