Nagrade ULUPUDS-a na 66. Međunarodnom sajmu knjiga

NAGRADE ULUPUDS-a
NA 66. MEĐUNARODNOM BEOGRADSKOM SAJMU KNjIGA


U sklopu 66. Međunarodnog beogradskog sajma knjiga, Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije dodeljuje priznanja najistaknutijim publikacijama objavljenim u protekloj godini. Priznanja se tradicionalno dodeljuju iz oblasti ilustracije, stripa, dizajna, istorije i teorije umetnosti, kompletne opreme knjige, kao i za monografska izdanja. Pored već ustanovljenih nagrada, ove godine je žiri dodelio pohvale i posebna priznanja autorima čije su knjige prepoznate kao dela od izuzetnog značaja za umetnost i kulturu Republike Srbije.
Ovogodišnji žiri radio je u sastavu Jelena Pavićević (predsednica žirija, teoretičarka umetnosti), Danijela Paracki (dizajn sekcija) i Dejan Vukelić (dizajn sekcija). Od velikog broja kvalitetnih publikacija, žiri se opredelio da dodeli 14 diploma izdavačima i autorima.
Žiri ULUPUDS-a je dodelio sledeće diplome i specijalna priznanja:
Diploma za doprinos istoriji umetnosti
(„Rečnik pojmova likovnih umetnosti i arhitekture” – tom 3, SANU, 2023)
Pisan u tri toma, „Rečnik pojmova likovnih umetnosti i arhitekture”, predstavlja izdanje od velike važnosti za proučavanje istorije umetnosti, zbog kategorizacije pojmova značajnih za razumevanje umetnosti i kulture.
Diploma za doprinos teoriji umetnosti
(Miško Šuvaković „Avangarda, neoavangarda, konceptualna umetnost”, Orion Art Books, 2022)
Knjiga „Avangarda, neoavangarda i konceptualna umetnost”, profesora Miška Šuvakovića, označava inovativni pristup predstavljanju krucijalnh umetničkih pravaca koji sačinjavaju savremene umetničke prakse, a koji su zastupljeni od početka HH veka do danas. Kroz teorijski diskurs, Šuvaković postepeno gradi hronološki pozicioniran narativ koji uključuje umetnost avangarde, neoavangarde i konceptualne umetnosti, a time upućuje na važnost umetničkih praksi koje su i dalje u fokusu teorijskih i umetničkih istraživanja.
Diploma za doprinos istoriji primenjene umetnosti (monografija „Miodrag Vartabedijan Varta i njegova slikarska porodica”, GO Mladenovac)
Monografija „Miodrag Vartabedijan Varta i njegova slikarska porodica” predstavlja sveobuhvatan pregled stvaralaštva istaknutog umetnika Miodraga Vartabedijana Varte kao i izuzetno detaljan prikaz našeg izdavaštva kroz poslednje četiri decenije HH veka. Osim nesumnjivog značaja ovog dela na polju istorije primenjene umetnosti, monografija pleni fokusiranošću na umetničke vrednosti koje je ustanovio sam Miodrag Vartabedijan, a koje su utemeljile stvaralaštvo čitave njegove porodice, a zatim i šire, čitave generacije onih čiji su standardi formirani na njegovim radovima.
Pohvala za doprinos kulturi i kulturnom nasleđu Republike Srbije (Časopis Gradac, Čačak)
Časopis „Gradac” je od svog nastanka do danas objavio niz tekstova o umetnosti, kulturi i savremenim tokovima, koji su od ključne važnosti za razumevanje savremenog autorskog stvaralaštva. U časopisu „Gradac” su objavljivani tekstovi najistaknutijih pisaca, istoričara i teoretičara umetnosti, koji su svojim promišljanjem o kulturi doprineli razvoju kritičke misli kod čitalaca. Pohvala za doprinos kulturi i kulturnom nasleđu Republike Srbije se u ovom slučaju odnosi na višedecenijsku izdavačku delatnost (od 1974. godine) ovog kultnog umetničkog časopisa.
Diplomu za grafičko oblikovanje knjige JP Službenom glasniku
za publikaciju „Rezervna kultura” autora Vasilija Milnovića
Diploma za grafičko oblikovanje publikacije „Rezervna kultura – Tradicija i rana avangarda u kontekstu srpske književnosti” autora Vasilija Milnovića u izdanju JP Službeni glasnik je prepoznata kao virtuozan dizajnerski poduhvat. Jasnim tipografskim rešenjima, znalačkim korišćenjem pisma – veličine, boje i forme, na direktan način uvodi čitaoca u temu knjige.
Diplomu za grafičko oblikovanje knjige za decu Marini Milanović
za knjigu „Udovica i papagaj” (IC Bulevar)
Spoj ilustracije, naracije i grafičkog oblikovanja knjige uvek predstavlja sveobuhvatan poduhvat u izdavačkoj delatnosti. Marina Milanović je u ovoj knjizi uspela da to uradi na izuzetan način, objedinjujući priču istaknute engleske književnice Virdžinije Vulf sa svojim savremenim ilustracijama i savršeno prilagođenim grafičkim rešenjem.
Diplomu za ilustraciju knjiga za decu Mladenu Anđelkoviću za ilustrovanje dečjih knjiga „Kiki i Cole” (Laguna), „Kit sa tregerima” (Kreativni centar) i „Pčelice radoznalice” (Pčelica izdavaštvo)
Diploma za ilustraciju knjiga za decu predstavlja priznanje autoru za razumevanje estetike bliske dečjoj percepciji sveta, kojom doprinosi razvoju dečje mašte, ali i uvodi u razumevanje sveta odraslih. Ilustracije Mladena Anđelkovića nepogrešivo ispunjavaju takve zahteve obogaćujući istovremeno svet deteta suptilnim detaljima, nekada edukativnim, nekada duhovitim, a uvek u funkciji stvaranja prijatne atmosfere tokom čitanja. ULUPUDS autoru Mladenu Anđelkoviću dodeljuje priznanje za ilustrovanje tri knjige: „Kiki i Cole”, „Kit sa tregerima” i „Pčelice radoznalice”.
Diplomu za doprinos istoriji srpskog stripa izdavaču „Makondo”,
za strip ediciju „Đorđe Lobačev, sabrana dela”
Izdavačka kuća „Makondo” je, objavljivanjem edicije u 5 knjiga o Đorđu Lobačevu, jednom od pionira i najistaknutijih autora srpskog i jugoslovenskog stripa, doprinela objedinjavanju i boljem razumevanju autorskog stvaralaštva ovog umetnika.
Edicija predstavlja omaž stvaralaštvu Lobačeva i podseća na njegov značaj za srpsku i regionalnu strip scenu, koja se mahom zasnivala na srpskom folkloru i istoriji. Diplomom za doprinos istoriji srpskog stripa, ULUPUDS ukazuje na važnost negovanja lokalnog sadržaja, kao i njegove prezentacije van granica naše zemlje.
Diplomu za izdavački poduhvat u oblasti stripa izdavaču „Darkvud”,
za strip ediciju „Modesti Blejz”
Legendarna priča Pitera O’Donela o junakinji Modesti Blejz je u izdanju izdavačke kuće „Darkvud” obogaćena dodatnim skicama, tekstualnim prilozima, razgovorima sa umetnicima i muzičkim zvezdama. Radi se o četvrtoj knjizi u serijalu koji će biti nastavljen. Žiri posebno naglašava značaj ideje da se eksterni sadržaji (skice, priče) prikazuju u strip izdanju i preporučuje slično predstavljanje u daljoj praksi i uz stripove lokalnih umetnika.
Diplomu za autorski strip „Zveri u nama“ Nađi Tiodorović
(Lokomotiva i Moro/System Comics)
Autorski strip „Zveri u nama” Nađe Todorović je prepoznat od strane žirija kao poduhvat mlade umetnice, koja je kroz formu stripa istakla važnost goruće teme vršnjačkog nasilja. Imajući u vidu da je Nađa Todorović, u vreme kada je radila na stripu imala 15 godina, žiri je odlučio podstakne mladu autorku da se bavi umetnošću i nastavi sa objavljivanjem stripova koji upućuju na frakcije unutar društva, kako bi se skrenula pažnja široj javnosti na probleme koji nas okružuju.
Diplomu Dragoljubu Zamuroviću za fotomonografije
„Sećam se” i „Sećam se 2” (Umetnički autorski atelje ART ZAMUR)
Knjige „Sećam se” i „Sećam se 2”, umetnika Dragoljuba Zamurovića žiri je izdvojio kao reprezentativna fotomonografska izdanja, koja svojom maštovitošću, estetikom i narativom uvode čitaoca u svet sećanja, zaborava i fikcije. Vrhunske fotografije u ovim izdanjima podsećaju na značaj istaknute umetničke discipline, koja doprinosi ukupnom doživljaju knjige i poruke koju ona nosi.

Pohvalu za izdavački poduhvat na tri jezika u tri knjige
„Slovačko naivno slikarstvo u Srbiji” (Fondacija „Babka” Kovačica)
Knjiga o slovačkom naivnom slikarstvu u Srbiji predstavlja etnološku i antropološku studiju dr Gordane Blagojević, koja je istakla biografije umetnika naivne umetnosti iz Kovačice. Pored biografskih elemenata, knjiga sadrži i veliki broj reprodukcija najistaknutijih umetnika ove umetničke grupe. Knjiga je objavljena na tri jezika – na srpskom, slovačkom i engleskom jeziku.
Pohvalu Udruženju muzičara džeza, zabavne i rok muzike za publikaciju
„70 godina Udruženja muzičara džeza, zabavne i rok muzike Srbije”
autora Dejana Cukića, u grafičkoj opremi Jugoslava i Jakše Vlahovića
ULUPUDS je na 66. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga podržao rad Udruženja muzičara džeza, zabavne i rok muzike u Srbiji, pohvalivši monografiju čiji je tekst potpisao Dejan Cukić, a grafički je opremili Jugoslav i Jakša Vlahović.
Monografija predstavlja važan dokument o muzici u proteklih sedamdeset godina i čitaocu nudi presek „kretanja” džeza, popularne i rok muzike kroz vreme. Ovom uspelom publikacijom je Udruženje muzičara džeza, zabavne i rok muzike u Srbiji doprinelo boljem razmevanju lokalne kulture od pedesetih godina do danas.
Specijalno priznanje za najlepšu knjigu za decu „Tri, četiri, sad!”
izdavaču Kreativni centar iz Beograda,
autorke Dragane Mladenović i ilustratora Borisa Kuzmanovića
Knjiga za decu „Tri, četiri, sad!” predstavlja kompletan umetnički poduhvat – izuzetno vešto i bogato ilustrovana, ona ima za cilj da okupira pažnju deteta kroz različite igre, od poznatih do osmišljenih od strane autora. Ovakvo izdanje je od velike važnosti za dečju literaturu, jer podstiče na razmišljanje i planiranje, vežba memoriju, dok sa druge strane ukazuje na važnost prisutnosti visoke likovne umetnosti u obrazovanju i edukaciji. Iz tog razloga ULUPUDS je dodelio specijalno priznanje za najlepšu knjigu za decu ovoj knjizi nastaloj iz zadivljujuće saradnje velikih stvaralaca – autorke Dragane Mladenović i ilustratora Borisa Kuzmanovića.

Izvor: ULUPUDS

Related posts