Proza: Slika je postala život

 Neki su šetali, neki stajali kraj prozora, neki su sedeli. Ali kao da jedni druge nisu videli, nisu videli ni lepotu prvog prolećnog sunca koje je svemu, nakon duge i hladne zime, davalo život. Njihovi pogledi  vraćali su se u njihovu svest, bez spoljnjeg nadražaja, kao da su bili odbijeni od velikog zida. Taj zid nastajao je godinama,  u njihovoj svesti,  i svakim danom dodavali su mu još po jednu ciglu, dok se njime nisu potpuno zaokružili. Bojali su se tog spoljašnjeg sveta  u kome više nisu nalazili sigurnost a polako su nestajali i  njihovi najbliži koji su  ih nekada činili srećnim. Ovo mesto  postajalo je njihovo poslednje utočište  pred konačnim oslobođenjem. Zaboravljeni od svih, sa  svojom vizijom sveta,  provodili su ovaj za neke najveći deo života  u Specijalnoj psihijatrijskoj bolnici  Gornja Toponica kod  Niša. Sudbine su im bile različite. Neki su tu došli zbog naslednih bolesti, koje su samo čekale da čovek za trenutak izgubi pažnju  pa da ga  obuzmu kao nebeske vile  i nisu bili krivi zbog toga, drugi su pak sebe previše iskušavali svim i svačim, ne poštujući granice ljudskog uma, dok ih nisu prešli i našli se ovde.

        I Peca je bio tu, srednjeg rasta,  imao je dugu sada već proređenu kosu,   jarko crvenu  košulju   i svetlo plave pantalone. Na nogama nije imao ništa, bio je bos. Sedeo je na stolici ispred velikog platna. U rukama je držao  četkicu i paletu sa bojama. Ruka je krenula i belina platna,  pred naletom boja, postajala je njegov život.

        U samom središtu platna nalazio se embrion, kao centar kosmosa  sa malim još ne formiranim  ručicama i nogama. Nije se nalazio u utrobi  i nije imao plodovu vodu po kojoj bi bezbrižno plivao. Nije imao ni pupčanu vrpcu kojom bi ga majka hranila. Imao je samo sebe, svet okolo i želju da uspe. Kružni put koji ga je vodio, kao velika nepregledna spirala, nastavljao se  u nestašno detinjstvo, surovu mladost i ono što će postati ostatak života. 

       Želeći da postane slikar nije mogao da se uklopi  među  građevinare, gde ga je otac gurnuo. Društvo radnika u glavnom gradu  zamenio je svetom tadašnjih slobodnih umetnika i mangupa. Nedovoljno vešt za  takvo okruženje brzo se našao sa druge strane zakona i  kraće zatvorske kazne, koja će ga obeležiti za ceo život. Shvativši  skučenost  postojeće sredine,   njegovom nemirnom duhu, nakon zatvora, poželeo je da ode na zapad. Pasoš, zbog robije nisu  mu dali, zato je pešice, prelazio preko brda i dolina,  zamišljene  granice država, i tako stizao do Italije, Francuske, Nemačke  i Holandije. Vraćali su ga autobusima, vozovima  i avionima sa lisicama na rukama, ali on bi već posle samo nekoliko meseci, nakon izdržavanja kazni zbog ilegalnog prelaska granice, opet odlazio. Išao je  Peca   u svet, za svojim snovima, ali se često nalazio tamo gde ne treba i gde ga ne žele.Tako se  nažalost, još jednom  našao u pogrešnom trenutku na pogrešnom mestu. Zbog remećenja javnog reda i mira,  bio je u zatvoru u Rijeci u trenutku kada se zajednička država definitivno raspala a Hrvatska otcepila. Nisu znali šta će sa njim  i ostao je tamo  pet godina, dok nisu ponovo uspostavljeni diplomatski odnosi nove države i ostatka Jugoslavije. Govorio je da ga nisu mučili, ali  strah i mržnja koji su ga okruživali učinili su svoje. Kada se pojavio,  nakon boravka u Hrvatskoj, više nije bio kao pre. Iako je još uvek bio mlad,  težak život u zatočeništvu ostavio je posledice. Sve češće se okretao za sobom, kao da ga neko prati, spreman da  se svakog trenutka obračuna sa progoniteljima.        Njegov razum počeo je da  vidi neprijatelje i u  najbližima, u onima koji su ga voleli. Ta stanja paranoje dolazila su iznenada, kao oluja nakon lepog sunčanog dana. Oči bi mu se odjednom zamutile, pogled postajao pun nepoverenja  a telo dobijalo čudan tonus. I poslednjim atomima razuma uspevao je da sačuva  najmilije od sebe, da ih barem fizički ne povredi, ako je to već činio psihički, ali sve teže je obuzdavao sebe. I kako bi ti napadi iznenada došli, tako su i prestajali kao da ih nikada nije bilo.Slikao je  sada sve to, na velikom belom platnu. Sve te ljude  i dogadjaje. Svoj život i svoje snove. Svoje roditelje, sestru, braću, prijatelje i  sve one koje je voleo. Progonitelje nije crtao. Oni su se skrivali iza  crnila  na platnu koje je okruživalo  drage ljude kao oreol. Žurio je da sliku završi što pre. Kao da je predosećao  sledeći napad.      I kako je ponestajalo mesta na platnu, on je sve više crtao one koji su ga  polako ali sigurno zaboravljali. Sestru koja nije došla da ga vidi od  onog njegovog hapšenja,  ispred njenog stana  u  Ljubljani u Republici Sloveniji. Scena je bila  strašna, za male sestričine, ujak je bio na  asfaltu sa nogama  okrutnih policajaca na telu, to mu nije oprostila. Brat od strica nije  došao nikada da ga poseti  u bolnici, stideći ga se  ili  bojeći se da će mu nakon toga banuti u goste i napraviti neku scenu, jer je već bio u stanju kada se  stvarnost mešala sa  paranojama. Sve ih je  stavljao na platno, sve veće i značajnije, dok je za  njega ponestajalo mesta. Kako se bližio kraj belini platna njega  je sve manje bilo. Svi drugi su mu postajali  važniji i želeo ih je tu kraj sebe, kao nekada u detinjstvu i mladosti. Želeo ih je, da ga čuvaju. Da budu tu  u trenucima kada  neće prepoznati sebe, kada će dijagnoza Šizofrenija sa paranojom, najzad pobediti njegov um i zagospodariti njegovim  telom, oduzimajući mu ga zauvek. A to će sigurno doći, predosećao je to.Onda će mu trebati svi oni. Ali njih nema. Neki su umrli. Otac koji je krio noževe u kući, bojeći se za svoj život, majka koja  ga je dozivati da siđe sa krova kuće,  dok  igra go i gleda ka nebu, kao indijanski vrač.Belina  platna, kao nevinost i bezbrižnost života, nestajala je sve više pod bojama nanošenim četkicom iz njegovih ruku. Jednog trenutka beline više  nije bilo.Slika je bila gotova.Imala je mnoštvo likova i svi kao da su bili živi. Mogao je da ih  dodirne. Mogao je da ih miluje. Mogao je da ih voli a i oni njega. Bio je srećan.  Ali odjednom mrak iz dubine crnih površina slike  počeo je da  preplavljuje ljude.Oni su  nestajali, kao u smrt. Uplašio se  za njih. Želeo je da ih zaštiti, da ih sačuva. I skočio je  Peca iz stolice, koju nije satima napuštao pre toga, uspravio se  i kao u transu, svom silinom odgurnuo ogromno platno. Štafelaj je pao a slika je ležala na podu. Zatim je hitro uzeo  kante sa bojama, u njih močio ruke i  počeo da baca boje po slici. Misleći da će tako pobediti nadolazeću tamu  i sačuvati sve one koje voli i koji se nalaze na njoj. Sačuvaće ih od drugih, od  sebe samog i od  bezumlja. Sakriće ih od svih zla ovog sveta.Pokreti bacanja boja bili su brzi i odlučni, kao da su stvarali novu sliku i oslobađali telo i dušu umetnika.Pod naletom novih boja  nestajala je stara slika sa platna. Likovi su polako gubili obrise, zatim karaktere i na kraju potpuno isčezli. Bacanje kapljica boje po platnu stvarale su novu stvarnost, koja je  ličila  na nebeski svod   sa mnogo zvezda  i putanjom koja vodi ka  svevišnjem. Ispod  slike  igre boje i pokreta  ostala je  slika Pecinog života i svih onih koji su mu nešto značili, i kao što je njegova bolest nanela  neki novi sloj njegovom pravom karakteru. Da bi se došlo do njegove prave ličnosti   trebalo bi  ukloniti njegove nove projekcije. Ali one se nisu predavale. Borile su se sa većim žarom  nego racionalan  život.Nestvarne slike pobeđivale su  razum.Bacanje boje na oboreno platno, ličilo je na stvaranje  američkog akcionog slikara, apstraktnog ekspresioniste  Džeksona Poloka.

     Uzbuđeni pacijenti, Pecino novo slikanje  videli su kao divljanje i, iz straha za sopstveni život, počeli su da viču. Pojavili su se snažni bolničari  i odveli ga u  drugu prostoriju,  gde su mu  vezali  ruke i noge a zatim ubrizgali inekciju za smirenje.Tako vezan ličio je na onaj  fetus  sa središnjeg dela svoje slike, sa  patrljcima umesto razvijenim  udovima, koji pokušava  sam da  uspe u životu, punom nesreće i patnje.

      Sa  izrazom blaženstva na licu, zbog ljubavi  prema onima koje voli i koje je  uspeo da sačuva, ili je barem tako mislio,  bez dolaženja do prave svesti,   umro je tokom noći.

      Imao je tek nešto više od pedeset godina, od čega je više od polovine tog vremena  proveo  u zatvoru ili u bolnici. Imao je i snove o životu umetnika ali su se oni u sudaru sa surovom  stvarnošću raspršili. Kao što se to često dešava onima, koji umesto da čvrsto hodaju  po tlu, budu zagledani u svoje snove i ne uspevaju da vide zamke svakodnevnog života.

     Slika sa poda  je nestala. Možda su je bacili kao bezvredno, uništeno platno.

     A možda su je kolekcionari prepoznali kao originalno delo Džeksona Poloka, ili pak sliku koja se  kao njegov vešt  falsifikat  može prodati. 

     Kada sam  se, pre nekoliko godina, našao u  Muzeju moderne umetnosti  na Menhetnu u Njujorku,  pred impozantnim platnima Džeksona  Poloka, koji ovde ima stalnu izložbu slika nabacanih  boja na  velikom platnu, da ostali posetioci ne primete, svaku njegovu sliku sam noktom zagrebao. Proveravajući da se ispod nje ne nalazi  Pecina  slika  života, na kojoj sam i ja naslikan.

Autor: Bratimir Petrović

Foto: Pinterest

Related posts