O romanu „Sotona u soliteru“ Dejana Simonovića

Dejan Simonović

Sotona u soliteru

roman rapsodija

Oksimoron 2022.

Šta je Sotona u soliteru?

Satirični prikaz književnog, medijskog i društvenog života.

Priča o:

Pretvaranju, laži, maskama, ulogama, spletkama.

Borbi za položaje i moć.

Odnosu oca i ćerke.

Neimenovanom čoveku i odsutnoj ženi.

Balonu i poruci.

Cepanju stvarnosti.

Agrafeni, digitalnoj revolucionarki.

Policiji koja to više nije i državi koja se tek pretvara da postoji.

Sveobuhvatnom Oblikovnom Sistemu.

Iskrzanoj aktn-tašni.

Uspenju i poniranju.

Sertifikovanoj isterivačici Semiramidi i silama koje nas zaposedaju.

Poroznoj granici između nadzemnog i podzemnog sveta.

Priča o iščezvanju i onome što nam izmiče.

O raspletu bez raspleta.

Sotona u soliteru je roman za prijemčivog i pronicljivog čitaoca.

Izvor: Oksimoron

Related posts