„Zovem se Vera“ J. Tasić: Knjiga za decu namenjena odraslima

Izdavačka kuća „Talija izdavaštvo“ 2021. godine objavila je delo „Zovem se Vera“, spisateljice Jelene Tasić, i time značajno obogatila književni fond namenjen najmlađima.

Kada se, kao čitaoci, susretnemo sa knjigom „Zovem se Vera“, u nama se javlja čitav spektar uzburkanih emocija, kao i pitanje zbog čega ovo delo još uvek nije svrstano u deo obavezne školske lektire. Proces književne kanonizacije jeste izuzetno dug, no malo je knjiga koje nam na ovako jednostavan, a veoma efektan način govore o suočavanju sa traumom gubitka, preranom odrastanju, kao i problemu vršnjačkog nasilja. „Zovem se Vera“, žanrovski gledano, pripada književnosti za decu, ali je ovo štivo koje bi definitivno trebalo da pročitaju i odrasli. Naročito oni koji su svoj životni poziv posvetili radu sa mladima, jer knjiga sadrži dosta važnih poruka.

Pripovedanje je dato kroz perspektivu devojčice Vere, stoga se čitaocu pruža mogućnost da svet sagleda očima deteta, čime se uvodi u iskren i neiskvaren prostor. Knjigu, takođe, možemo posmatrati i kao formu dnevnika koji vodi glavna junakinja. Na ovaj način postiže se efekat empatije, koji je jedan od važnih odlika kvalitetnog književnog dela. Čitaoci se tako poistovećuju sa milom, dragom i potpuno neiskvarenom devojčicom Verom, te će u njima biti probuđene najrazličitije emocije. Pored toga, uočavamo i interesantno poigravanje kada je reč o književnoj vrsti, prvenstveno jer knjigu ne možemo svrstati u neku jasnu književnu formu. Podeljena na devedeset i četiri celine, može biti posmatrana kao dnevnik, novela ili kraći roman, ali u svakom slučaju poruka dela će ostati očuvana.

„Zovem se Vera“ je u prvi mah „laka“, poletna i potpuno dečja knjiga, ali kako dublje ulazimo u njen univerzum, uočavamo svu ozbiljnost, a na momente čak i enormnu okrutnost sveta odraslih u kojem su deca prinuđena da obitavaju. Isto tako, kroz delo provejava i kritika obrazovnog sistema u kojem nema mesta za drugačije i inovativne metode, kao ni odgovore mladih umova, što može sugerisati na veoma važnu stavku – koren lošeg stanja u prosveti.

„Zovem se Vera“ je knjiga koja se čita u jednom dahu, ali se pamti čitavog života.

Autorka: Milica Milošević

Related posts