Poezija: ***

Izgubila sam sebe
U mnogim ljudima
Koje sam tijekom života
Upoznavala
Nevino sam stradala
Pred gomilom
Bezdušnika
Sa licima kvazi prijatelja.
Bez razmišljanja im davala
Sve dijelove
Koje nisu imali
A nisu imali ništa
Osim nezahvalnosti
I zlobe.
Isisali su svaki osmijeh
Svaku nadu iz mene
A i dalje su ništavila
Sa praznim tijelima
I jos praznijim glavama.
I tražim se i dalje
U mnogim ljudima
Nemajući više
Šta da im dam
Osim sumnje,
Razočarenja
I nepovjerenja.
Jer više ne znam
Ni ko sam ni šta sam
Da bi mogli
Da me nađu.

Autorka: Emsada Semić

Foto-izvor: Pinterest

Related posts

Leave a Comment