Poezija: Val

Tiho… sad pučina maršira, nevidivim hodom
očekuje se tajni čas
čak i zvezde strepe nad svesvetom vodom
pred valovima trebalo bi stišati glas.

To je val gromke tišine
za njim plače vaseljenska glad,
to je putir dostojanstvene visine,
u kom je svetost, nezemaljski slad.

Greben je u grudima gord
i brodolom srca sledi,
čudo nad čudima pokreće svod,
do srca put da odledi.

Molim za tišinu!
Pa da mir vaskrsne,
na hridu putokaz je za visinu,
nek se radost besa rasprsne.

Ćutanjem pokrij se, nemir preti
kada kob tumara svugde
čvrste tišine Spasa se seti,
tiho…neka bude, neka tako bude.

Autor: Ana Bogosavljević

Related posts