Poezija: Patriota iz komune

U ovom veku uočljiva je deoba na crvena i plava krvna zrna.
Plavi mačevi na trgovima spaljuju platna sa par boja,
na drugoj strani crne haljine izokreću transparentnost slova.
Dok patriota iz komune čezne da se orlovi vinu iznad zvezdanih brda.
On vidi ljude kao krda koja grebu za svoje fanatične ideologeme.
Desno ili levo – šta je vrednije? Šta je vredno?
Patriota iz komune ne vidi jasno antipodne sheme.
U ovom veku on sneva da krakovi zvezda i orlovi budu jedno.
„Istorija je zabeležila svoje, ne gubi vreme!“
Glas se prelama u daljini dok on korača smerno.
Ulicama tumara, evo baš sada prolazi kraj škole
„Drinka Pavlović“, Kosovska devetnaest.
Ovaj tradicijski koloplet njemu nije stran –
to je jedna kulturološka svest smrskana maljem podela.
Samo, žao mu je što ljudi remete svog krvotoka rad,
deleći krvna zrnca na plava i crvena.

Autor: Milica Milošević

Foto-izvor: Wikipedia (simbol hrišćanskog komunizma)

Related posts