Književni fragment u pesmi „Sistem te laže“ Beogradskog Sindikata

Malo je reći da je najnovija numera rep grupe Beogradski Sindikat „zapalila“ internet. Tome u prilog ide i činjenica da je „Sistem te laže“ za nepuna tri dana od objavljivanja doživeo skoro dva i po miliona pregleda na YouTube-u. S obzirom na to da je žanrovska odrednica pesme rep, (koji u Srbiji još uvek čini jednu od supkultura) broj pregleda je izuzetno veliki.

Izlišno je analizirati temu pesme jer već na prvo slušanje/gledanje možemo uočiti jasan tematski okvir (decenijama unazad se u ime naroda vrše različite ideološke (i medijske) manipulacije – narod bira novu, a zapravo dobija staru aparaturu jer predstavnici ideologija ostaju uvek tu gde jesu, samo što prividno promene svoje pozicije).

Posebnu pažnju može privući i književni diskurs u pesmi. Interesanto je to što se različite kulturne sfere stapaju u jednu celinu. Za mnoge je nužno da rep (koji sadrži vulgarizme zbog pojačavanja emocionalnog naboja) isključuje književnost koja je sofisticiranija. Ako rep, odnosno generalno hip-hop kulturu posmatramo kao odraz bunta, uvidećemo da te dve stvari nikako ne stoje u opoziciji – kroz istoriju književnost nije mogla delati bez bunta, a ni bunt nije mogao delati bez književnosti.

Javlja se i poigravanje različitim književnim pravcima u okrivu same pesme. U jednom delu druge strofe vidljiva je aluzija na pripovetku Antonija Isakovića „Kašika“: „Kao drugovi se ne prodaju ni za kajmaka kašiku /  a bulje su uvalili po vilama na Dedinju“. Kao što je poznato, tragički junak pripovetke, Zoća umire od gladi jer mu (partizanski) moral ne dozvoljava da uzme kašiku kajmaka dok sa svojim ratnim drugom Stankom ne stigne u četu. Sentencija o Dedinju upućuje na suštu suprotnost morala koji Isaković tematizuje u pripoveci, čime se upućuje na efekat obmanjivanja naroda. Odmah potom naslućuje se i orvelovski momenat: „Šatro svi smo isti, ali svinje ipak vladaju.“ Aluzija je, dakle, usmerena na distopijski roman „Životinska farma“ Džorža Orvela i čuvenu rečenicu: „Sve životinje su jednake, ali neke životinje su jednakije od drugih.“

Feđa Dimović na taj način brilijantno uspostavlja korelaciju između dva pisca, kao i između književnosti i hip-hop kulture. Čitav tok pesme eksplicira da nijedan oblik vladavine nije merodavan, jer sistem ostaje uvek na strani vladajuće aparature. Kao što vidimo skoro svi odgovori su dati, no ostaje jedno pitanje – da li je bunt koji prožima pesmu istinski ekvivalentan broju YouTube pregleda ili će ova, vrlo dovitljiva pesma za koji mesec tek tako završiti na smetlištu internet senzacija koje dođu i prođu.

 

Autor: Milica Milošević

Foto-izvor: Screenshot YouTube

Related posts