Poezija: (Ne)izrečene misli

(Ne)izrečene misli Što su ostale među nama Bile su previše apstraktne Pobedi ih, prihvati ih Ili ih samo zaboravi (vrati nadu u nas) Možda smo hram Zar ne čezneš za rečima Koje ću ti tek reći I snovima koje ćemo podeliti Ili nećemo Zar je srce samo gram Ponosa Da li je čovek jedinka Sposobna za samoću I sad ćuti Ne želim reči Ili mi pričaj neke gluposti Na primer Koliko je mesec udaljen od zemlje Ili koliko je koraka potrebno do sunca Nekad su reči jeftine A razum bespomoćan…