Poezija: (Ne)izrečene misli

(Ne)izrečene misli
Što su ostale među nama
Bile su previše apstraktne
Pobedi ih, prihvati ih
Ili ih samo zaboravi
(vrati nadu u nas)
Možda smo hram
Zar ne čezneš za rečima
Koje ću ti tek reći
I snovima koje ćemo podeliti
Ili nećemo
Zar je srce samo gram
Ponosa
Da li je čovek jedinka
Sposobna za samoću
I sad ćuti
Ne želim reči
Ili mi pričaj neke gluposti
Na primer
Koliko je mesec udaljen od zemlje
Ili koliko je koraka potrebno do sunca
Nekad su reči jeftine
A razum bespomoćan
Mada i ja
Ne volim teške teme
duge odgovore i kratke noći

Autorka: Dajana Đurić

Foto: Pinterest (Rene Magrit „Ljubavnici“)

Related posts