Prevod: Leonard Koen „Aleluja“

Čuo sam, postoji akord što kao tajna se krio, Svirao ga je David, a Gospodu beše mio, Al’ tebi nije stalo do muzike i slavuja. Ide ovako: četvrti, peti i zatim – Mol je u padu a dur se uzdiže nad njim, Zbunjeni kralj komponovao je „Aleluja“. Vera ti beše jaka, al’ trebao ti je dokaz, krupan, Video si je na krovu kako se kupa I osetio: njena lepota na mesečini u tebi buja. Za svoju kuhinjsku stolicu ona te sveza, Skrši tvoj tron i tvoju kosu odreza, Sa tvojih…

Prevod: Leonard Koen, „Otpleši me do kraja ljubavi“, Leonard Cohen „Dance me to the end of love“

Otpleši me sve do lepote tvoje, uz violinu što plamti, Otpleši me kroz paniku sve dok se ne ušuškam sasvim, K’o granu masline podigni me, golubice, put mi do kuće javi, Otpleši me do kraja ljubavi. O daj mi da vidim lepotu tvoju kad već i poslednji svedok mine, Daj mi da osetim svaki tvoj pokret, k’o da ih u Vavilonu čine, Lagano, otkrij mi ono čije granice samo ja slavim, Otpleši me do kraja ljubavi. Otpleši me sad do venčanja, otpleši me neizbežno, Pleši me dugo, dugo, pleši me…