Prevod: Leonard Koen „Aleluja“

Čuo sam, postoji akord što kao tajna se krio, Svirao ga je David, a Gospodu beše mio, Al’ tebi nije stalo do muzike i slavuja. Ide ovako: četvrti, peti i zatim – Mol je u padu a dur se uzdiže nad njim, Zbunjeni kralj komponovao je „Aleluja“. Vera ti beše jaka, al’ trebao ti je dokaz, krupan, Video si je na krovu kako se kupa I osetio: njena lepota na mesečini u tebi buja. Za svoju kuhinjsku stolicu ona te sveza, Skrši tvoj tron i tvoju kosu odreza, Sa tvojih…