Poezija: Pogovor nakon svega; Crveni pevac leti ka panju; Arhe

POGOVOR NAKON SVEGA Mnogo pre svoje dijagnoze M.Z. je vikao NE pušim NE pijem NE kockam se Ne jurim ženske hvaleći svoj poetski asketizam crvenim tragom neumorno mučio je sebe i druge ali zato imam čir na želudcu to je pravi pakao mnogo pre predgovora i doktora duše pune pirita boje korozije strog prema rečima i formi škrt na pohvale i hrabrom glasu brknuo je duboko unutra izneverivši sebe i druge CRVENI PEVAC LETI KA PANjU Smorila su nas sva ta očekivanja u danima za koje smo mislili da dolaze…

Dve golgote u pesmi Vojislava Ilića Mlađeg

Vojislav Ilić Mlađi srpski je pesnik koji svoj književni, (u užem smislu) pesnički opus stvara na graničnoj osnovi između poetike realizma i moderne. Istorijski i kulturni događaji, prevashodno Prvi svetski rat, oblikovali su Ilićev pogled ka moderni. No kulturno-istorijske prilike nakon Drugog svetskog rata uticale su na to Ilić bude marginalizovan u književnom kanonu zbog svog izrazito rodoljubivog naboja i samim tim nacionalnog osećanja koje je ispoljavao u pesmama. Bio je savremenik našeg realiste Vojislava Ilića, te je to prouzrokovalo da često bude pomešan sa njime. Stvarao je na prelazu…