O Ernestu Hemingveju

Hemingvej Ernest Ko je bio Ernest Hemingvej? Da li posebno možemo posmatrati njega, kao pisca i njega kao čoveka, od krvi i mesa, sa svim potrebama i osećanjima, jednog običnog, ali, ipak, tako velikog čoveka. Skoro sam sigurna da je njegovo delo neodvojivo povezano sa Hemingvejem, kao čovekom. Svako delo na neki način poprima perspektivu svog stvaraoca. Gotovo svaki umetnik unosi i deo sebe, u svoja dela, bilo da je reč o nekoj kompoziciji, slici ili romanu. Umetnik u čoveku i sam čovek neraskidivo su povezani. Umetnik u čoveku iznalazi…

Objavljen međunarodni zbornik povodom 60 godina od smrti Ernesta Hemingveja

Objavljen e-zbornik priča „I bi priča” / “And There Was Story” Udruženje „Alia Mundi” objavilo je elektronski zbornik priča od šest reči povodom jubileja ‒ 60 godina od smrti Ernesta Hemingveja.  Na dan Hemingvejeve smrti 2. jula, Udruženje „Alia Mundi” i elektronski književni časopis „Enheduana” raspisali su konkurs za e-zbornik priča od šest reči u čast jubileja američkog nobelovca Ernesta Hemingveja. Poznato je da je ovaj nobelovac začetnik najkraće prozne forme na svetu. Jednom prilikom, Hemingvej je prihvatio izazov da napiše najtužniju priču u samo šest reči i ta priča…