Poezija: ***

Drago biće, svaka tvoja pustolovina neka nikad ne prestane, čak i kada sviće! Zgrabi kormilo i uputi se u sve ono što se ispod tvojih kapaka snilo i sakrilo! I drži ga čvrsto, sa draguljima u kosi jurcaj gde god pogledaš i uperiš prstom! A onda srebrno sidro spusti, u maglu penušavu i dim, plavi, gusti. Milo biće, šešir sa ljubičastim perom na teme, i tada će sve sablasti i aveti glasno da zaneme. Lepo biće, brodolom nikad neće imati tvoj brod, čak iako ne znaš gde su svetla, gde…