Prevod: Nigar Refibejli – Cvet što je procvetao usred ruina

povodom 35 godina od smrti   Cvet što je procvetao usred ruina učini da zamislim se zašto ljudi govore da nijedan cvet u takvoj pustoši procvetati ne može?   Prozori na omanjoj kući polomljeni su, krov srušio se, to postade boravište vetrova snažnih i zimskoga snega. Neukroćeni vetrovi opustošiše divnu udobnost nekada doma voljenog i setnim žalom nekim rastuži prolaznika svakog.   Zavese što su nežne ženske ruke s velikom ljubavlju sašile i krpile vise u ritama, poput granatama raznetih barjaka nad opustelim gradom.   Među gomilom šuta i kamenja…