Hemija i umetnost – dve strane istog novčića

Prva asocijacija na jednog hemičara je obično naučnik u belom mantilu koji mućka razne supstance koje eksplodiraju i podižu kosu uvis. U skladu sa tim, neretko se nailazi na razmišljanje da su hemičari često zaokupljeni formulama, grafikonima, zbog kojih nemaju previše sklonosti prema svetu umetnosti. Hemiju smatramo striktnom i preciznom, dok umetnost omogućava kreativnost i slobodu u izrazu, te su hemičari retko „umetničke duše“. Međutim, da li su ove oblasti zaista dva suprotna sveta? „Boja je trag energije u kretanju“ Tako je govorio Kazimir Maljevič, ruski slikar i teoretičar umetnosti.…