Produžena izložba „Turen kralja Petra II“

Izložba „Turen kralja Petra II“ u
Muzeju Jugoslavije je produžena do 31. marta

Zbog velikog interesovanja publike izložba „Turen kralja Petra II“ je produžena do 31. marta 2024 godine.

Izložba je realizovana oko poklona radionice Stanišić i sinovi iz 1934. godine, jedne od najznačajnijih jugoslovenskih umetničkih radionica za fotokeramiku i umetničko staklo iz Sombora koja je u svom radu bila blisko povezana sa dvorom Kraljevine Jugoslavije i kasnije sa Kabinetom predsednika republike.

Naziv predmeta turen (tureen) je francuskog porekla i u kulturi obedovanja označava tip posude u vidu činije sa poklopcem – supijeru. Etimološki se vezuje i za ime jednog od najvećih vojnih komandanata u istoriji Francuske 17. veka, Maršala Turena.
U doba Luja XIV turen predstavlja najraskošniju posudu od keramike ili od srebra iz koje se služilo prvo jelo na svečanom kraljevskom banketu. Tokom 18. i 19. veka taj tip luksuznih porcelanskih predmeta bio je uobičajen u dvorskoj kulturi darivanja.

Značaj ovog predmeta utoliko je veći jer je reč o retko sačuvanom predmetu od porcelana sa državnim simbolom kraljevine Jugoslavije i pripada reprezentativnom jugoslovenskom kulturnom nasleđu i kulturi darivanja jugoslovenskog kralja dok je istovremeno i svedočanstvo o odnosu običnog čoveka i vladara u kulturi poklanjanja.

Oslanjajući se na tradicionalnu dvorsku kulturu, ikonografija turena koji je poklonjen kralju Petru II Karađorđeviću ističe vođe i vladare dinastije Karađorđević kao utemeljivače srpske i jugoslovenske državnosti. U tom smislu, njihovi portreti, osim što upućuju na kontinuitet dinastije, mogli bi da ukažu i na vojni značaj mladog kralja i njegovih predaka.
Posle Drugog svetskog rata predmet je bio u posedu kuće Savoja (Italijanska kraljica Jelena Savojska (Elena di Savoia) bila je rođena tetka kralja Aleksandra I Karađorđevića, odnosno baba-tetka Petra II Karađorđevića) i danas je deo zbirke Muzeja Jugoslavije.

Stručno vođenje kroz izložbu biće organizovano 31. marta u 13 časova.

Izvor: Muzej Jugoslavije

Related posts