Proročka knjiga P. P. Pazolinija u izdanju „Oksimorona“

Pjer Paolo Pazolini
Fašizam antifašista

Oksimoron 2023.

Obim: 95 strana

Prava knjiga za prave čitaoce.

U ovoj knjizi su sakupljeni neki od najznačajnijih tekstova Pjer Paola Pazolinija koji se odnose na fašizam i postepene preobražaje fašizma u politici, kulturi i lingvistici. Napisani su u periodu od septembra 1962. do februara 1975. Pojmom „fašizam“ Pazolini imenuje kako tradicionalni i „arheološki“ fašizam iz dvadesetih godina dvadesetog veka tako i „navodni i artificijelni“, koji se javlja u određenim krugovima mladih sedamdesetih godina, sve do toga da prepoznaje novi fašizam, vezuje ga za „prevlast moći“ i smatra tipičnim za potrošačko društvo, smatrajući da taj fašizam može mnogo dublje da izmeni zemlju nego što je to uspelo Musolinijevom režimu. Ovaj fašizam u stopu prati fašizam „kao normalnost, kao kodifikaciju (…) brutalno egoističkog temelja jednog društva“ koje se smatra antifašističkim dok je u suštini samo saučesnik „artificijelnoj manipulaciji ideje pomoću koje neokapitalizam u tom trenutku uspostavlja novu vlast“. Četrdeset godina kasnije, ova razmišljanja zadržavaju netaknutu svu svoju kritičku snagu i opisnu moć, pružajući mogućnost da se posmatraju, iako sažeto, mnoga od najdubljih obeležja današnje Italije.

(Iz predgovora)

Sadržaj:

Fašizam antifašista: Predgovor tekstu

Fašisti: očevi i sinovi: Esej o antropološkoj

revoluciji u Italiji

Pravi fašizam i stoga pravi antifašizam

Ograničenost istorije i širina sveta seljaka

Fašizam antifašista

Siromašni, ali fašisti

Fašista

Članak o svicima

Napomene

Prisila potrošačke moći: pogovor

Izvor: Oksimoron

Related posts