Proročka knjiga P. P. Pazolinija u izdanju „Oksimorona“

Pjer Paolo PazoliniFašizam antifašista Oksimoron 2023. Obim: 95 strana Prava knjiga za prave čitaoce. U ovoj knjizi su sakupljeni neki od najznačajnijih tekstova Pjer Paola Pazolinija koji se odnose na fašizam i postepene preobražaje fašizma u politici, kulturi i lingvistici. Napisani su u periodu od septembra 1962. do februara 1975. Pojmom „fašizam“ Pazolini imenuje kako tradicionalni i „arheološki“ fašizam iz dvadesetih godina dvadesetog veka tako i „navodni i artificijelni“, koji se javlja u određenim krugovima mladih sedamdesetih godina, sve do toga da prepoznaje novi fašizam, vezuje ga za „prevlast moći“…