Poezija: Kompas

Po magnetima na frižideru
Vidi se da nismo makli sa Balkana
Stari je osamdesetih bio u Poljskoj
odakle je donio razglednicu
Mater je čuvala babe po Beču
Za šta nemamo fizičke dokaze
Sestra je išla u Španiju
suvenire su popili u povratku
oplakujući maturski rastanak.
Nismo mi ni onda puno putovali
Da se ne lažemo

jebi ga puno se radilo
Ali imali smo jednom godišnje,
taj Harkanj i Pečuj,
Kostrenu i Dubrovnik, svakako Trst
objašnjava stari,
otpije čaj za prostatu, uzdahne…
Kaže, jedan od onih života
Kaže, dok sam bio mlad
Kaže, dok sam bio živ…
Putovanje je za bogate,
dobacuje mater u prolazu
i obrćemo temu na cijene goriva.
Otkad znam za sebe
putujem uvijek sam,
i uvijek na jug
Hoćeš li biti moj kompas,
moje prvo putovanje
sjevernije od Okučana?

Autor: Siniša Balta

Foto: Pinterest

Related posts