Poezija: Kod Ruskog cara

Čekaj me tamo, gde si me nekad čekao
Obuj one plave cipele i stavi kesu na glavu
Svaki put kiša – ti si rekao
Pretvori mi nedosanjani san u javu

Čekaj me tamo, gde smo se držali za ruke
Navuci žutu kabanicu i ponesi kišobran za mene
Svaki put kiša kaplje niz oluke
Dok te gledam, krv mi vri niz vene

Čekaj me tamo, gde si me uhvatio za ramena
Stavi kapu i zaključaj sva vrata
Rekao si – nemojmo biti dva kamena
Počinjem da se smejem, a strah me hvata

Čekaj me tamo, gde su jata golubova najveća
Zatvori oči i kreni ka meni
Svaki put kiša – možda je to sreća
Dok posmatram oblak, ti mi svet naopačke okreni

Čekaj me tamo, gde trotoar ljubi ulicu
Nabaci onaj osmeh i drži se smelo
Svaki put kiša – bacaš ugašenu šibicu
Dok gledam tebe, crno postaje belo

Čekaj me tamo, gde vekovi gordo stoje
Zapali cigaretu i uvuci dim
Svaki put kiša – kakve su ovo modre boje
Dok te čekam, kapi kiše udaraju u lim

Čekaj me tamo, gde parovi sastajahu se stalno
Zatvoriću oči i čekaću tvoj dar
Svaki put kiša – kako zvuči ovo banalno
Dok me posmatra gordo Ruski car

Foto: Pinterest

Autorka: Marija Aleksić

Related posts