Poezija: 21. 10. 1941.; Recite nam…; Sadašnjost

21. 10. 1941.

Da su imali krila
Tog crnog oktobra
Kada su smrti gledali u oči
Četa đaka
Na nišanu okupatora
hrabro u redu
Spremni da smrt umesto
Života provedu

Recite nam…

Recite nam
Kako da živimo
Čemu da se divimo
Šta da pišemo
Kako da dišemo
Koga da volimo
Kome da se molimo
Šta će biti
Kad nam ućutkaju misli
Oduzmu osećanja
I narede da živimo

Sadašnjost

Kupićemo budućnost
Prodaćemo sebe
I snove
Izdaćemo sadašnjost
Za ideale bolje

Autorka: Dajana Đurić

Foto: Pinterest

Related posts