Poezija: Dobrovoljni davalac spretnih okolnosti

(Traži se!)

Ničem na stepenicama, ulicama, raskrsnicama,
pored prozora, iza odškrinutih vrata,
u ljetnim mjesecima sa sušom u očima, uprtim ka nebesima,
u bespućima, neizgovorenim pitanjima, suvišnim izgovorima,
u pukotinama zidova, utočištu staklenih klikera,
na napuštenim dječijim igralištima, u djetelinama
koje još vjeruju bajci o srećnim listovima,
u šumskim potocima, tajnom pojilištu čarobih štapova.
Ničem u onoj kolibi u kojoj su se ohladile obje večere
spremljene za tebe i tebe zakašnjelog zbog bogate ponude
životnih sniženja i rasprodaje bliskosti
na pladnju varljive mudrosti.
Ničem u pjesmama o nama, rumenilu pupoljaka,
u istrgnutom korijenju želja
koje  krvari pedeset i dva dana
dok čeka da se sjetim zašto smo izgubili bitku sa riječima,
u barci zaleđenog mornara sa čizmama nepokreta.
Ničem u upražnjenoj lijevoj strani kreveta,
tišini ranojutarnjeg telefonskog poziva,
i tražim mačku sa neotpakovanih devet života,
spremnu da pregovara.

 

Autor: Sanja Radulović

 

Related posts