Poezija: Dobrovoljni davalac spretnih okolnosti

(Traži se!) Ničem na stepenicama, ulicama, raskrsnicama, pored prozora, iza odškrinutih vrata, u ljetnim mjesecima sa sušom u očima, uprtim ka nebesima, u bespućima, neizgovorenim pitanjima, suvišnim izgovorima, u pukotinama zidova, utočištu staklenih klikera, na napuštenim dječijim igralištima, u djetelinama koje još vjeruju bajci o srećnim listovima, u šumskim potocima, tajnom pojilištu čarobih štapova. Ničem u onoj kolibi u kojoj su se ohladile obje večere spremljene za tebe i tebe zakašnjelog zbog bogate ponude životnih sniženja i rasprodaje bliskosti na pladnju varljive mudrosti. Ničem u pjesmama o nama, rumenilu pupoljaka,…