Poezija: Brojim

(Unazad/unapred) brojim naše susrete i zagrljaje,

naša srkanja i zalogaje,

brojim naše sedanje i ustajanje,

naše čekanje i stajanje,

naše prekide i trajanje,

naše nepromišljenosti i kajanje.

Naša uspavljivanja i buđenja,

naše svađe i međusobna suđenja.

Naša čišćenja i prljanja,

naša proračunavanja i srljanja.

Treptaje i ćutanja, beskonačna lutanja,

i celih rečenica gutanja.

Našu sitninu nakon kupovanja,

Ispijen alkohol i noćna ludovanja.

Sva iznenađenja i divljenja,

sve ravni naše i iskrivljenja,

merim jačinu sile gravitacije i trenja.

Naše male predaje, pa ko kome više daje!

Sve sakrivene sablasti i aždaje.

I…. ne pronalazim konačan broj,

već formulu za spoj,

čiji je imenilac nemir, a, brojilac – spokoj.

 

Autor: Miloš Janjić

Related posts

Leave a Comment