Poezija:***

Ne bojim se tebe.

Ali mrzim te.

I ne prestaj da mi po zidu

lobanje grebeš.

Ne bojim te se,

a trebalo bi.

Jer zaista ne znaš ko si ti.

Ko si ti

Meso i kosti?

Ti, ko si?

Trnje pod prstima i sazvežđa u kosi?

Ne bojim se tebe.

Jer tebe volim.

I ležim nepomičan i umršen svojim telom golim.

Na vratu zubi.

Na vratu rupe za oči.

Na vratu glava.

A tvoja glava u jednom trenu spava.

Pokrila i sakrila je trava,

i ćebad beskrajna plava.

Autor: Miloš Janjić

Related posts