Biblijski elementi u „Žitiju Petra Koriškog“ Teodosija Hilandarca

Biblijski elementi u „Žitiju Petra Koriškog“, koje je sačinio Teodosije Hilandarac, izuzetno su rasprostranjeni. Teodosije Hilandarac varira elemente i iz Starog, ali i iz Novog zaveta. U žitiju se po obimnosti najviše izdvajaju „Davidovi psalmi“. Pored njih Teodosije unosi i elemente iz „Knjige o Ruti“, kao i iz „Knjige Postanja“, odnosno „Prve knjige Mojsijeve“. Takođe, javlja se i „Jevanđelje po Luki“, „Jevanđelje po Mateju“ i „Jevanđelje po Jovanu“. Zastupljene su i poslanice koje je Korinćanima uputio apostol Pavle, kao i one koje je uputio Timotiju. Na početku pisanja „Žitija Petra…