Proza: Bolonjski atentatori

PRINCIPOM PROTIV GRABEŽA Je li tebi grabež princip, a tebi princip grabež? Miodrag Ibrovac (prilikom susreta sa Gavrilom Principom i Trifkom Grabežom)   – Šta će biti sa studentima koji studiraju po Bolonjskom procesu, a nisu završili u roku od četiri godine, hoće li imati prava na apsolventski staž? – Apsolventski staž je nešto što Bolonjska deklaracija ne poznaje – bio je izričit rektor. – I molim vas, to sada nije tema, ovde su naši najbolji studenti, treba sa njima da razgovarate, a večitim studentima sam već rekao šta sam…