Konferencija o politikama jugoslovenstva u likovnoj kritici

Dvodnevna konferencija o politikama jugoslovenstva u likovnoj kritici XX veka u Muzeju Jugoslavije 

Dvodnevna konferencija Konceptualizacije jugoslovenskog umetničkog prostora i politike jugoslovenstva u likovnoj kritici XX veka realizovaće se u Muzeju Jugoslavije 1. i 2. novembra u organizaciji Udruženja likovnih kritičara AICA ─ Srbija i Muzeja Jugoslavije. 

Povod za izbor teme ovogodišnje konferencije je knjiga Yugoslav Art Space Inside and Beyond: Ješa Denegri in First Person u izdanju JRP i Kontakt Collection iz Beča (2023, u pripremi). Reč je o seriji tematski fokusiranih razgovora koje su autori knjige Jelena Vesić i Branislav Dimitrijević vodili sa Denegrijem između 2016. i 2018. godine. Vesić i Dimitrijević postavljaju figuru kritičara, Ješu Denegrija „u prvo lice“, posmatrajući njegov život i rad, kretanje, saradnje, kontakte i koncepte kao proces „pravljenja istorije umetnosti“ izvan priče o velikim autorima i paradigmama. Diskusija se otvara ka različitim pozicijama umetnika u centru i na marginama umetničkog sistema, prateći proces konsolidacije modernističkih umetničkih institucija u socijalističkoj Jugoslaviji, kao i pravce razvitka kontra-kulturnog alternativnog institucionalizma. 

Pored pomenutih autora, gosti konferencije moći će da prisustvuju izlaganjima istaknutih istraživačica i istraživača, poput Ane Sladojević, Dejana Sretenovića, Ivane Bago i Ljiljane Kolešnik. U okviru planiranih predavanja biće reči o raznorodnim, ali međusobno povezanim fenomenima, uključujući kulturne politike i prakse kulturnih razmena u Jugoslaviji u kontekstu Pokreta nesvrstanih, pojavu tzv. jugoslovenskog primitivizma u radovima Ivana Meštrovića i Miroslava Krleže, potom mesto afričkih umetnosti u jugoslovenskom i postjugoslovenskom samo-pozicioniranju i, najzad, efekte uvođenja pojma prošireni mediji u profilisanju umetničkih pristupa osobenih za neoavangardnu umetnost šezdesetih, kao i Nove umetničke prakse sedamdesetih godina prošlog veka. 

Ovogodišnja konferencija deo je višegodišnjeg istraživačko-obrazovnog projekta koje Udruženje AICA Srbija kontinuirano organizuje od 2020. pod krovnim nazivom Umetnička kritika druge polovine 20. veka u Srbiji i Jugoslaviji: Stanovišta, koncepti, rasprave. Projekat je potaknut savremenim raspravama o krizi likovne kritike kako bi se nastavile ili ponovo osmislile prekinute diskusije o njenim značenjima, metodama i izgubljenim društvenim efektima, oslanjajući se pritom na dobre sintetičke istoriografske prakse prethodnog razdoblja u jugoslovenskom kontekstu, koje se koriste kao odskočna daska za premošćavanje danas vladajućeg revizionizma. 

Urednica konferencije je Jelena Vesić, a detaljan program sa satnicom izlaganja možete naći na veb-sajtu AICA Srbije (https://aicaserbia.org/konferencija-2023-program). Ulaz na konferenciju je besplatan, dok je živi prenos moguće pratiti preko Youtube kanala Udruženja (https://www.youtube.com/@aicaserbia). Program su podržali Ministarstvo kulture Republike Srbije, Muzej Jugoslavije, Stanica –Servis za savremeni ples i SEEcult.

Izvor: Muzej Jugoslavije

Related posts