Otvaranje prve taktilne izložbe „Vidi, dodirni, oseti“ u MAU

Vidi, dodirni, oseti – predmeti iz zbirki Muzeja afričke umetnosti

Autorka izložbe: Milica Josimov

Otvaranje: četvrtak, 26. oktobar, u 12 časova

Izložba „Vidi, dodirni, oseti – predmeti iz zbirki Muzeja afričke umetnosti” autorke Milice Josimov, nastoji da predmete tradicionalne umetnosti, koji od osnivanja Muzeja nalaze svoje mesto na stalnoj postavci, približi posetiocima kroz jednu, za ovaj muzej novu izlagačku metodologiju – taktilno. Odabrano je petnaest eksponata iz inicijalne zbirke – predmeti od tekstila, maske i skulpture u drvetu, ćupovi od keramike i skulpture životinja iz zbirke bronze, koji će, po završetku izložbe, postati integralni deo stalne postavke MAU.

U samom kreiranju izložbe oslonili smo se na naše saradnike oštećenog vida, te smo prateći njihova iskustva, doživljaje i tumačenja prilikom poseta Muzeju, probali da što jasnije pristupimo interpretaciji odabranih predmeta.

Izrađene su replike i interpretacije predmeta koje verno prikazuju odabrane originale. Tekstilne tkanine fila naroda Senufo i tkanine naroda Fon iz Benina pretvarali smo u reljefe, prenoseći sve detalje i njihovu različitu teksturu. Skulpture i maske vajane su u proporcijama originala, dok završna obrada omogućava naglašavanje ili pojednostavljivanje detalja, u zavisnosti od čitljivosti samog predmeta. Prikazana su i dva 3D modela antilope i slona koji su u plastici. Takođe, važan segment nastajanja izložbe je i senzibilizacija publike koju smo direktno uključili u sam proces izrade taktilnih modela. U ovom poduhvatu učestvovali su posetioci redovnih i posebnih muzejskih programa. Sa starijim sugrađanima na programu „MAU za sve, svi u MAU”, izradili smo figuru lava plemena Juda, po uzoru na primerak iz etiopske zbirke porodice Seferović. Sa srednjoškolcima na progamu „Boje Afrike”, izvajana je maska kple-kple, po uzoru na masku naroda Baule iz Obale Slonovače, dok smo na posebno osmišljenoj radionici za decu pod nazivom „Napravimo pticu!”, zajednički izvajali pticu kalao (kljunoroga) prema uzoru na skulpture ptice naroda Senufo iz Obale Slonovače. Zaposleni Muzeja afričke umetnosti timski su izvajali ćup sa poklopcem, po uzoru na ćup naroda Bamana iz Malija. Jedan segment izložbe čine tzv. skriveni predmeti, smešteni u posebne kutije, sa idejom da ih posetioci, nakon dodirivanja, opišu.

Izložbu „Vidi, dodirni, oseti – predmeti iz zbirki Muzeja afričke umetnosti”, prate audio-deskripcija, potpisi na Brajevom pismu i legende posebno prilagođene slabovidim osobama, kao i taktilne staze, kako bismo i pripadnicima ovog, za nas novog, a istovremeno više nego dobrodošlog segmenta muzejske publike, omogućili trajni pristup i bezbedno kretanje.

Related posts