Otvaranje izložbe „Simboli u Tarot kartama Velike Arkane“

Pozivamo vas da u petak, 13.10, prisustvujete otvaranju nove izložbe umetnice Mile Sretenović pod nazivom Simboli u Tarot kartama Velike Arkane.

Umetnica o svojim radovima kaže sledeće:

“U svom projektu bavila sam se simbolikom tarot karata Velike Arkane, oslanjajući se na drevna, ali pre svega, na tumačenja i istraživanja o ovim kartama koje je vršio K.G. Jung. Jung je uvideo da, kao i kod drugih igara i pokušaja proricanja sudbine, tarot ima svoje korene i prethodnike u složenim obrascima kolektivnog nesvesnog, kojima su dostupne mogućnosti povećane budnosti.

Serija radova, koju čine dvadeset dve grafike ostvarene u tehnici sitoštampe, predstavlja jednu koherentnu celinu, koloristički i tonski ujednačenu. Sam umetnički rad u sitoštampi, sa rukom iscrtanim pripremama, utemeljen je na mom ličnom iskustvu i osećanjima, na koje je u velikoj meri uticalo iscrpno istraživanje Jungove ,,teorije nesvesnog” primenjeno na simboliku tarota. Psihološko samoispitivanje kroz odnose tradicionalnih simboličkih struktura tarota preneto kroz likovni izraz prikazan u ovoj seriji, predstavlja most između umetnosti, psihologije kao nauke i ,,ezoterije ”, proširujući tako tehniku sitoštampe kao grafičkog medija koji pruža jednu novu mogućnost za projekciju ideje, likovnog izraza i misaonog procesa. Radovi, koji mahom predstavljaju protrete mojih bližnjih, viđenih kroz simboliku Velike Arkane predstavljaju ličnu vizuelizaciju arhetipskih sila i ilustraciju odnosa muškog i ženskog principa, kao i stalnog dinamičkog međusobnog uticaja svih suprotnosti na koje nailazimo u prirodi. Svaka od ovih personalizovanih ,,karata” predstavlja jedan veliki simbolički koncept, čija je izrada zasnovana na promišljanju koje značenje simbolika određene tarot karte, koju moj rad treba da ilustruje, ima za mene, i potom na uvrštavanju tog značenja u svojevrsni lični simbolizam, stvarajući tako sopstveni tarot jezik.

Koloristički čiste, svedene i asocijativne, ove karte treba da ponude ,,apstraktno” polje za učitavanje univerzalnih pitanja i prepoznavanje ličnih dilema kroz slojevitu komunikaciju na relaciji umetnik-delo-publika, odnosno onaj koji čita karte-onaj kome se karte čitaju.”

Mila Sretenović rođena je 1993. godine u Beogradu. Završila Devetu beogradsku gimnaziju, a Fakultet likovnih umetnosti, odsek grafika, upisala 2012. godine u klasi profesorke Dragane Stanaćev. Master studije završila u klasi profesora Dragana Momirova. 2020. godine upisuje doktorske studije na Fakultetu likovnih umetnosti, odsek grafika. 2015. završila osnovne, a potom 2016. godine i master studije na Filološkom fakultetu u Beogradu, na katedri za Engleski jezik, književnost i kulturu.

Izlagačku aktivnost započela 2015.godine. 2017. godine primila nagradu Fakulteta likovnih umetnosti za grafiku. Do sada je izlagala na dve samostalne i više od trideset kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

​ Email: mila.sretenovic.246@gmail.com

Izvor: Kvaka 22

Related posts